Kasutamise reeglid

rest

Kodulehe patareiprison.org sisu on Eesti Mälu Instituudi intellektuaalne omand. Kõik õigused on kaitstud.

Kui soovite kasutada kodulehe sisu kirjutistes, fotodel, videotes või teistes materjalides, siis tuleb kodulehele korrektselt viidata. Portaali tekstide mistahes muutmine ei ole lubatud.

Kui soovite kasutada portaali tekste trükistes (raamatud, brosüürid, õpikud jne., kaasa arvatud digitaalsel kujul), siis selleks on vaja küsida luba, kirjutades vastava palvega e-posti aadressile: info@mnemosyne.ee.

Kui esindate meediat ja soovite kasutada portaali teksti tervikuna või olulises osas, siis selleks on vaja küsida luba, kirjutades vastava palvega e-posti aadressile: info@mnemosyne.ee.

Antud reeglite rikkumine võib tuua kaasa tsiviil- või kriminaalvastutuse.